Beyşehir Devlet Hastanesi

Konya İl Sağlık Müdürlüğü
Beyşehir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kurumsal Hedef ve Amaçlar

Güncelleme Tarihi: 29/05/2018

1.AMAÇ: Hastane misyon,vizyon ,değerleri paralelinde toplumsal ihtiyaçları ,fiziksel özellikleri ve  mali kriterleri göz önüne alarak kurum amaç ve hedefleri belirlenmelidir.

2.KAPSAM : Beyşehir Devlet Hastanesi tüm birimleri

3.SORUMLULAR: Beyşehir Devlet Hastanesi tüm birimleri

4.KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ-1: SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTEYİ ARTTIRMAK

HEDEF-1A:Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak,

HEDEF-1B:Yeni hastanemizde hizmet birimlerinin eksikliklerini tamamlamak,optimal şartlarda çalışır duruma getirmek,

HEDEF-1C:Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi tıbbi hizmet biriminin açılması,çalışır duruma getirilmesi,

HEDEF-1D:Yataklı servislerde yatak sayısını arttırmak,faal olmayan servisleri çalışır duruma getirmek,hasta yatış oranlarını arttırmak,

 

AMAÇ-2:HASTANE ALT YAPI,,DONANIM, CİHAZ EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ

HEDEF-2A:Hastanede birim bazında çalışma düzeni ve kalite ,verimlilik doğrultusunda  gerek görülen tüm alt yapı,cihaz,donanım eksikliklerini gidermek,

HEDEF-2B:Engelli hastalara yönelik bina düzenlemelerini yapmak,

HEDEF-2C:Mevcut kullanılır cihazların tamir,bakım ve kalibrasyonlarını yapmak,

HEDEF-2D:Hastanemizde daha önce yapılan verimlilik ve kalite değerlendirmelerinde görülen   eksikliklerin giderilmesi

 

AMAÇ-3:HASTANEDE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPMAK,

HEDEF-3A:Hastanenin elektrik tüketimini azaltmaya yönelik düzenlemeler yapmak,   

HEDEF-3B:Hastanenin otomasyon sisteminin kullanıcılar tarafından etkin ve verimli   kullanımını  sağlamak,

HEDEF-3C:Personelin ve doktorların boş vakitlerinde ve öğle aralarında  dinlenebileceği  personel ve doktor  dinlenme odasını aktif hale geçirmek,

 

AMAÇ-4:HASTANE PERSONELİNİ NİTELİK VE NİCELİK YÖNÜNDEN GELİŞTİRMEK,

HEDEF-4A:Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenlemek,

HEDEF-4B:Bölüm bazlı eğitim gereksinimlerini belirlemek,

HEDEF-4C:İhtiyaçlar doğrultusunda hizmetli ve sağlık personeli sayısını arttırmak,


AMAÇ-5:HASTA, HASTA YAKINLARI, HASTANE ÇALIŞANLARI VE HASTANE YÖNETİMİ  ARASINDA  İLETİŞİMİ İYİLEŞTİRMEK,

HEDEF-5A:Hastane çalışanlarına hasta hakları,vücut dili ve hasta ile iletişime yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek,

HEDEF-5B: Dilek şikayet kutularındaki istekleri,şikayetleri dikkate alarak birim bazlı değişiklikler uygulamak,

HEDEF-5C:Hastane tanıtım broşürlerini hazırlamak hasta ve hasta yakınlarının ulaşabileceği yerlerde bulundurmak.