T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Beyşehir Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Beyşehir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kurumsal Amaç ve Hedefler

Güncelleme Tarihi: 17/02/2020

BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ

KURUMSAL AMAÇ ve HEDEFLER

KU.YD.04

Yayın Tarihi: Ocak 2019

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:00

Sayfa Sayısı:1/1

 

 

KURUMSAL AMAÇLAR

 

 

KURUMSAL HEDEFLER

 

1. Hasta memnuniyetini artırmak ve hasta güvenliğini sağlamak.

 

 

 • Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesini sağlamak.
 • Hastanemizde hasta güvenliğini tehdit eden unsurları tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

 

 

2. Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak.

 

 • Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin etik ilkelere bağlı olarak hasta ve çalışan memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.
 • Sağlıkta kalite standartlarını eksiksiz şekilde tüm birimlere uygulamak.

 

 

 

3.Sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak.

 

 • Hastanemizde sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarının memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak.
 • Sağlık çalışanlarının sağlık taramalarını İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı çerçevesinde rutin olarak yapılmasını sağlamak ve takip etmek.
 • Uygun işe uygun kriterde personel istihdamını azami ölçüde sağlamak.

 

 

4.Hastane alt yapı, donanım, cihaz ve malzeme eksikliklerini gidermek.

 

 

 • Hastane alt yapı eksikliklerini minimize ederek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.
 • İhtiyaç dahilinde hizmeti kolaylaştıracak ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tüm donanımları sağlamak.
 • Mevcut kullanılır cihazların tamir, bakım ve kalibrasyonlarını yapmak.

 

 

5.Hastane hizmetlerine zaman uygunluğu sağlamak.

 

 

 • Hastanemizde verilen randevuların muayene zaman aralığına uygunluğunu sağlamak.
 • Hasta şikayetlerini azaltıp, memnuniyeti artırmak.

 

 

6.Hastane personelini nitelik ve nicelik yönünden sürekli geliştirmek.

 

 • Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenleyerek bölüm bazlı eğitim gereksinimlerini belirlemek.
 • Personelin görev tanımına, sertifika ve deneyimine göre uygun bölümde çalışmasını azami ölçüde sağlamak.

 

 

7.Hastanemizde verimliliği artırmaya yönelik düzenlemeler yapmak.

 

 • Hastanenin elektrik, su tüketiminin, etkin, verimli ve ekonomik kullanımını sağlamak.
 • Hastanenin otomasyon sisteminin kullanıcılar tarafından etkin ve verimli bir şekilde kullanımını sağlamak.