T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Beyşehir Devlet Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Konya İl Sağlık Müdürlüğü Beyşehir Devlet Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

Kurumsal Hedef ve Amaçlar

Güncelleme Tarihi: 29/05/2018

1.AMAÇ: Hastane misyon,vizyon ,değerleri paralelinde toplumsal ihtiyaçları ,fiziksel özellikleri ve  mali kriterleri göz önüne alarak kurum amaç ve hedefleri belirlenmelidir.

2.KAPSAM : Beyşehir Devlet Hastanesi tüm birimleri

3.SORUMLULAR: Beyşehir Devlet Hastanesi tüm birimleri

4.KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLER

AMAÇ-1: SAĞLIK HİZMETLERİNDE KALİTEYİ ARTTIRMAK

HEDEF-1A:Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin hasta memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak,

HEDEF-1B:Yeni hastanemizde hizmet birimlerinin eksikliklerini tamamlamak,optimal şartlarda çalışır duruma getirmek,

HEDEF-1C:Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi tıbbi hizmet biriminin açılması,çalışır duruma getirilmesi,

HEDEF-1D:Yataklı servislerde yatak sayısını arttırmak,faal olmayan servisleri çalışır duruma getirmek,hasta yatış oranlarını arttırmak,

 

AMAÇ-2:HASTANE ALT YAPI,,DONANIM, CİHAZ EKSİKLİKLERİNİN GİDERİLMESİ

HEDEF-2A:Hastanede birim bazında çalışma düzeni ve kalite ,verimlilik doğrultusunda  gerek görülen tüm alt yapı,cihaz,donanım eksikliklerini gidermek,

HEDEF-2B:Engelli hastalara yönelik bina düzenlemelerini yapmak,

HEDEF-2C:Mevcut kullanılır cihazların tamir,bakım ve kalibrasyonlarını yapmak,

HEDEF-2D:Hastanemizde daha önce yapılan verimlilik ve kalite değerlendirmelerinde görülen   eksikliklerin giderilmesi

 

AMAÇ-3:HASTANEDE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMAYA YÖNELİK DÜZENLEMELER YAPMAK,

HEDEF-3A:Hastanenin elektrik tüketimini azaltmaya yönelik düzenlemeler yapmak,   

HEDEF-3B:Hastanenin otomasyon sisteminin kullanıcılar tarafından etkin ve verimli   kullanımını  sağlamak,

HEDEF-3C:Personelin ve doktorların boş vakitlerinde ve öğle aralarında  dinlenebileceği  personel ve doktor  dinlenme odasını aktif hale geçirmek,

 

AMAÇ-4:HASTANE PERSONELİNİ NİTELİK VE NİCELİK YÖNÜNDEN GELİŞTİRMEK,

HEDEF-4A:Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetlerini düzenlemek,

HEDEF-4B:Bölüm bazlı eğitim gereksinimlerini belirlemek,

HEDEF-4C:İhtiyaçlar doğrultusunda hizmetli ve sağlık personeli sayısını arttırmak,


AMAÇ-5:HASTA, HASTA YAKINLARI, HASTANE ÇALIŞANLARI VE HASTANE YÖNETİMİ  ARASINDA  İLETİŞİMİ İYİLEŞTİRMEK,

HEDEF-5A:Hastane çalışanlarına hasta hakları,vücut dili ve hasta ile iletişime yönelik hizmet içi eğitim düzenlemek,

HEDEF-5B: Dilek şikayet kutularındaki istekleri,şikayetleri dikkate alarak birim bazlı değişiklikler uygulamak,

HEDEF-5C:Hastane tanıtım broşürlerini hazırlamak hasta ve hasta yakınlarının ulaşabileceği yerlerde bulundurmak.