Kurumsal Amaç ve Hedefler
17 Şubat 2020

BEYŞEHİR DEVLET HASTANESİ

KURUMSAL AMAÇ ve HEDEFLER

KU.YD.04

Yayın Tarihi: Ocak 2019

Revizyon Tarihi:

Revizyon No:00

Sayfa Sayısı:1/1

 

 

KURUMSAL AMAÇLAR

 

 

KURUMSAL HEDEFLER

 

1. Hasta memnuniyetini artırmak ve hasta güvenliğini sağlamak.

 

 

 • Hastalarımızın görüş ve önerileri doğrultusunda ihtiyaçların tespit edilmesini sağlamak.
 • Hastanemizde hasta güvenliğini tehdit eden unsurları tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlamak.

 

 

2. Sağlık hizmetlerinde kaliteyi artırmak.

 

 • Hastanemizde sunulan her türlü sağlık hizmetinin etik ilkelere bağlı olarak hasta ve çalışan memnuniyetini sağlayacak şekilde verilmesini sağlamak.
 • Sağlıkta kalite standartlarını eksiksiz şekilde tüm birimlere uygulamak.

 

 

 

3.Sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak.

 

 • Hastanemizde sağlık hizmeti veren sağlık çalışanlarının memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak.
 • Sağlık çalışanlarının sağlık taramalarını İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı çerçevesinde rutin olarak yapılmasını sağlamak ve takip etmek.
 • Uygun işe uygun kriterde personel istihdamını azami ölçüde sağlamak.

 

 

4.Hastane alt yapı, donanım, cihaz ve malzeme eksikliklerini gidermek.

 

 

 • Hastane alt yapı eksikliklerini minimize ederek kaliteli ve sürekli sağlık hizmeti sunmak.
 • İhtiyaç dahilinde hizmeti kolaylaştıracak ve daha kaliteli hizmet verilebilmesi için gerekli tüm donanımları sağlamak.
 • Mevcut kullanılır cihazların tamir, bakım ve kalibrasyonlarını yapmak.

 

 

5.Hastane hizmetlerine zaman uygunluğu sağlamak.

 

 

 • Hastanemizde verilen randevuların muayene zaman aralığına uygunluğunu sağlamak.
 • Hasta şikayetlerini azaltıp, memnuniyeti artırmak.

 

 

6.Hastane personelini nitelik ve nicelik yönünden sürekli geliştirmek.

 

 • Hastane çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim faaliyetleri düzenleyerek bölüm bazlı eğitim gereksinimlerini belirlemek.
 • Personelin görev tanımına, sertifika ve deneyimine göre uygun bölümde çalışmasını azami ölçüde sağlamak.

 

 

7.Hastanemizde verimliliği artırmaya yönelik düzenlemeler yapmak.

 

 • Hastanenin elektrik, su tüketiminin, etkin, verimli ve ekonomik kullanımını sağlamak.
 • Hastanenin otomasyon sisteminin kullanıcılar tarafından etkin ve verimli bir şekilde kullanımını sağlamak.